Verbaan Belastingadviseurs


Over ons

Verbaan Belastingadviseurs is een kleine onafhankelijke organisatie die zich richt op de dienstverlening aan startende ondernemers, kleine en middelgrote ondernemingen, directeuren-grootaandeelhouders en particulieren. Persoonlijke betrokkenheid en begeleiding van de cliënt staan daarbij voorop. De dienstverlening bestaat uit advisering op fiscaal juridisch gebied. Daarnaast verricht Verbaan Belastingadviseurs ook alle aangiftewerkzaamheden en werkzaamheden op het terrein van (loon)administratie en financiële verslaglegging.


Verbaan Belastingadviseurs is in 2002 gestart door mr Simon Verbaan. Hij studeerde in 1984 af in fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Werkte tijdens zijn studie als adviseur bij een grote maatschap van accountants en belastingadviseurs. Trad na zijn studie in dienst bij de Belastingdienst en was geruime tijd werkzaam als inspecteur vennootschap- en inkomstenbelasting. Was in die functie lid van kennisgroepen en voerde regelmatig fiscale procedures voor de gerechtshoven. Maakte in 2002 de overstap naar de fiscale adviespraktijk.

Diensten

Fiscaal advies
Een belangrijk deel van de praktijk vormt de begeleiding en advisering van ondernemers op fiscaal, financieel en administratief gebied. Vraagstukken die daarbij opkomen hebben onder meer betrekking op:
- de keuze van de ondernemingsvorm
- de inrichting van de administratie
- het opstellen van contracten
- beloningsstructuren
- de wijze waarop de jaarrekening en aangiften worden samengesteld
- vermogensplanning
- fiscale oudedagsvoorzieningen
- praktijkoverdrachten
- beheer van vermogen in box 3
- vererving en schenking
- internationaal belastingrecht
Indien nodig wordt de expertise van andere adviseurs ingeroepen. Door de lange ervaring van mr Simon Verbaan bij de overheid en in het bedrijfsleven is een omvangrijk netwerk van specialisten opgebouwd.

Belastingaangiften
Verbaan Belastingadviseurs verzorgt de volgende aangiften voor ondernemers en particulieren:
- inkomstenbelasting
- vennootschapsbelasting
- omzetbelasting
- loonbelasting
- successie- en schenkingsrecht
De indiening van de aangiften en de ontvangst van aanslagen en beschikkingen van de Belastingdienst gebeurt elektronisch. Wij maken daarbij gebruik van onze eigen software. Aangiften worden snel en efficiënt afgewikkeld. Ook voor het indienen van bezwaar- en beroepschriften kunt u bij ons terecht.

Jaarstukken
Wij stellen jaarstukken op voor eenmanszaken, v.o.f.’s en besloten vennootschappen en andere rechtspersonen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met de ondernemer. Afhankelijk van de wens van de ondernemer worden het resultaat en de fiscale en financiële posities met de ondernemer besproken.

Publicatie jaarstukken
Ook dragen wij zorg voor de publicatie van jaarstukken van vennootschappen bij de Kamer van Koophandel. Daartoe stellen wij desgewenst verkorte jaarstukken op.

Contact

U kunt ons bereiken via
onderstaande contactgegevens

mr Simon Verbaan

Prins Mauritslaan 39
2582 LL Den Haag

Tijdens kantooruren:
06 41 42 51 82

info@verbaanbelastingadviseurs.nl